UMBRELLA

Le Space (art@Azira vzw) is een nieuw aRtivistisch productiehuis die zich thuis voelt tussen de hybride bevolking van onze superdiverse steden.

De vzw werd opgericht in 2012 door Rachida Aziz en een aantal gelijkgezinden op een unieke locatie nabij de Brusselse Dansaertwijk, ten midden van de designerwinkels, maar tevens vlakbij de kanaalbrug richting Gentsesteenweg in Molenbeek.

Een ideale uitkijkpost dat inmiddels uitmondde tot Le Space cc + café; een creatieve proeftuin waar verschillende doelgroepen elkaar ontmoeten en waar er een podium wordt geboden aan talent dat vaak de weg niet vindt naar de grote culturele centra.

De sleutelwoorden van de vzw zijn ; keuzevrijheid, solidariteit, respect, empowerment, samenleven=samenwerken, aRt‐ivisme en maatschappij‐therapie. We brengen mensen samen rond deze begrippen. Vrouw, man, transgender, gender non‐conformerend, personen met een functiebeperking, etnisch‐culturele minderheden, mensen van kleur, holebi’s, queers, oud of jong, arm of welstellend, .. Le Space stopt deze personen niet in een normatief hokje maar roept hen juist aandachtig samen.

Zo willen we aantonen dat het mogelijk is ruimtes te creëren waar diverse mensen met meerlagige identiteiten elkaar respecteren en aanvaarden.

Onze grote intentie is verschillende, emanciperende strijden aan elkaar te linken, de kruispunten tussen de discriminaties omwille van gender, genderidentiteiten, seksuele identiteiten, etnisch‐culturele identiteiten, lichaamstype, leeftijd, sociale status, functiebeperking of geloofsovertuiging te belichten vanuit een artistieke aanpak.

Le Space produceert artistieke projecten en performances, ontwikkelt de My Choice Not Yours campagne, werkt aan progressieve platformen en discriminatie‐vrije ruimtes en stelt solidaire gemeenschapswerking en inclusieve participatie centraal.

Le Space (art@Azira association) is a newly founded aRtivist production house that feels right at home amongst the super diversity of our cities’ hybrid population.

The association was founded in 2012 by Rachida Aziz and a number of like-minded people in a unique location near the Brussels’ Dansaert district, amidst the designer shops but also near the canal bridge towards the Gentsesteenweg in Molenbeek.

An ideal vantage point which has now culminated in Le Space cc + café; a creative laboratory where different people can meet and where a stage is given to talent who often doesn’t find their way to the major, mainstream cultural centres.

Our key words are ; freedom of choice, solidarity, respect, empowerment, living together = working together, aRtivism and community-care. We bring people together around these concepts. Woman, man, transgender and gender non-conforming people, people with disabilities, ethnic minorities, people of color, LGBTQIA people, old or young, privileged or in need ..  Le Space doesn’t put these individuals in a normative box but hails them attentively together. We want to demonstrate that it is possible to create spaces where diverse groups of people with multilayered identities can accept and respect each other.

Our aim is to link different, emancipatory struggles to one another. And highlight from an artistic approach the intersections between discrimination because of gender, gender identity, sexual identity, ethnic identity, body type, age, social status, disability or beliefs.

Le Space produces artistic projects and performances, organizes the campaign My Choice Not Yours, works on progressive platforms and discrimination-free spaces and centralizes community-care, solidarity and inclusive participation.

follow Le Space on facebook instagram youtube