CAMPAIGNS

MY CHOICE NOT YOURS

Wij komen op voor het onvoorwaardelijke recht van een individu om keuzes te maken in haar, hun of zijn leven: keuzes in het beroepsleven, in relaties, in het volgen van culturele tradities of religieuze voorschriften of in de uiting van meningen. En heel zeker om iedereen vrij te laten in de keuze om bepaalde delen van het lichaam te tonen of te verbergen.

Geen mens of overheid mag zich moeien met dat soort keuzes.

Want het is mijn keuze, niet die van jou.

My choice, Not yours.

Nous nous soulevons pour un respect inconditionnel du droit que chacun-e puisse faire ses propres choix dans la vie: sa profession, son mariage, le respect des traditions culturelles et religieuses, l’expression de sa foi – mais surtout quelle partie de son corps une femme peut montrer ou cacher.Personne et aucun gouvernement ne peut interférer avec chacun de ces choix.

Parce que c’est mon choix, pas le vôtre.

My choice, Not yours.

We stand for unconditional respect for the right of an individual to make the choices in her/his life, big and small: profession, marriage, observance of cultural traditions and religious precepts, expression of her beliefs – and most certainly which parts of her body to show or to keep hidden.

No person and no government can interfere with those individual choices.

For it is My choice, Not yours.

Meer / Plus d’ / More info:

My Choice Not Yours